TRANG CHỦ

Đại hội cổ đông thường niên 2016

Ngày đăng : 4/9/2016 2:42:44 PM | Chuyên mục : Tin nội bộ
Lượt xem : 1947

Sáng 09/04/2016 tại phòng họp công ty, VICO đã tổ chức thành công hội nghị cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội diễn ra thành công với sự tham dự của 30 cổ đông

Ông Nguyễn Mộng Lân - TGD, trình bày báo cáo của HĐQT về họat động năm 2015. Ông tóm tắt tổng quan về kết quả đạt được cho giai đoạn 2010 - 2015 và trình bày chi tiết về hoạt động của công ty năm 2015 và thống nhất kế hoạch năm 2016 - 2020.

Đại hội cổ đông 2016

Ông Nguyễn Mộng Lân - TGD công ty TNHH VICO phát biểu trước đại hội.

Đại hội cổ đông 2016

Đại hội cổ đông thường niên 2016

Đại hội cổ đông 2016

Ông Nguyễn Mộng Lân trình bày kế hoạch 2016-2020

Đại hội cổ đông 2016

Đại hội cổ đông nhất trí tán thành phương án kế hoạch 2016-2020

Đại hội cổ đông 2016

Thư ký - cổ đông Nguyễn Thị Hồng Minh tổng kết hội nghị

Chia Sẻ thông tin đến bạn bè của bạn :
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM