Chọn ngôn ngữ
Tiếng Việt Tiếng Anh
CÔNG TY TNHH VICO
Chọn ngôn ngữ : Tiếng Việt Tiếng Anh

Đại hội chi bộ công ty TNHH VICO lần thứ VI nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 29/07/2022, công ty trách nhiệm hữu hạn VICO tổ chức đại hội chi bộ công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025 với sự tham gia của toàn bộ đảng viên. Đại hội diễn ra trong không khí nghiêm túc, trang trọng và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2025. Các đảng viên tiến hành bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Thông qua dự thảo đề án nhân sự, ứng cử - đề cử Bí thư và phó bí thư bằng phương pháp biểu quyết thông qua danh sách bầu cử. Ban kiểm phiếu được biểu quyết thông qua danh sách ban kiểm phiếu.

Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức phát phiếu, bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu cho đảng viên. Sau thời gian biểu quyết công bằng, kiểm phiếu công tâm. minh bạch. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 như sau:

  • Bí thư chi bộ: Đồng chí Lã Quỳnh Chi
  • Phó bí thư chi bộ: Đồng chí Nguyễn Thị Song Thi 
  • Chi ủy viên: Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% đảng viên nhất trí.
 

Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ

Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ

 

Bí thư chị bộ - Lã Quỳnh Chi đọc diễn văn khai mạc đại hội

Bí thư chị bộ - Lã Quỳnh Chi đọc diễn văn khai mạc đại hội

 

Các thành viên tham gia biểu quyết

Các thành viên tham gia biểu quyết

 

Đồng chí bí thư thông qua dự thảo đề án nhân sự

Đồng chí bí thư thông qua dự thảo đề án nhân sự

 

Phó chủ tịch tập đoàn, tổng giám đốc công ty TNHH VICO - Nguyễn Mộng lân tặng hoa cho bí thư, phó bí thư, chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-202

Phó chủ tịch tập đoàn, tổng giám đốc công ty TNHH VICO - Nguyễn Mộng lân tặng hoa cho bí thư, phó bí thư, chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025