Chọn ngôn ngữ
Tiếng Việt Tiếng Anh
CÔNG TY TNHH VICO
Chọn ngôn ngữ : Tiếng Việt Tiếng Anh

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VICO

Nhà máy sản xuất bột giặt VICO được thành lập 2014 với công suất 100.000 tấn/năm và nhà máy chất tẩy rửa dạng lỏng được thành lập 2017 với công suất 20.000 tấn/năm

 

Nhà máy sản xuất VICO

Địa chỉ : Số 27 đường 208, An Đồng, An Dương, Hải Phòng.

Sản phẩm : Bột giặt

 

Nhà máy sản xuất chất tẩy rửa lỏng VICO

Địa chỉ : Số 94 đường 208, An Đồng, An Dương, Hải Phòng.

Sản phẩm : Mỹ phẩm, chất tẩy rửa lỏng

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VILACO

Nhà máy Vilaco được thành lập từ năm 2008 với mục đích sản xuất các sản phẩm bột giặt với công suất 50.000 tấn/năm và chất tẩy rửa dạng lỏng với công suất 20.000 tấn/năm

Địa chỉ : Đường 208, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Công suất : bột giặt ( 50.000 tấn/năm ) và chất tẩy rửa lỏng ( 20.000 tấn/năm )

Sản phẩm : Bột giặt và chất tẩy rửa lỏng

Nhà máy sản xuất VICO Bình Dương

Nhà máy VICO Bình Dương được xây dựng và hoàn thành năm 2017. Nhà máy hoạt động với công suất 60.000 tấn/năm (bột giặt) và 39.000 tấn/năm ( chất tẩy rửa dạng lỏng)

Địa chỉ : Số 19 Đường 26, KCN VSIP II-A, Bình Dương

Công suất : Bột giặt (60.000 tấn/năm) và Chất tẩy rửa lỏng (39.000 tấn/năm)

Sản phẩm : Bột giặt và chất tẩy rửa lỏng

NHÀ MÁY HÓA CHẤT VICO

Địa chỉ : Lô CN2-01 KCN Nam Đình Vũ, Hải Phòng

Công suất: 28,000 tấn/năm

Sản phẩm: HLAS

NHÀ MÁY HÓA PHẨM VICO

Địa chỉ : Lô CN2-02 KCN Nam Đình Vũ, Hải Phòng

Công suất: 66,000 tấn/năm

Sản phẩm: Mỹ phẩm & CTRL